Hobokense sportvisser logo transp  

De Hobokense-Sportvisser vzw.

 

AFSPRAKEN BETREFFENDE KARPERHENGELEN TIJDENS CORONAVIRUS COVID 19 EPIDEMIE

 

 1. Het is tijdelijk niet toegelaten om op karper te vissen op de kleine put, witvissen/roofvissen is wel toegestaan op de grote put

 2. Karpervissers kunnen hengelen op de grote vijver en dit enkel en uitsluitend aan de gemarkeerde plaatsen. Voor de karpervissers is het toegelaten om 2 tenten te plaatsen, maar er dient een afstand van 5 tot 10 m tussen de tenten te zijn. 
  De social distance van 1,5 m dient hierbij gerespecteerd te worden.
 1. Het karper- en visreglement van onze club blijft van toepassing. 
  Gezinsleden wonende op hetzelfde adres mogen samen aan één tent zitten.
 1. Wedstrijden voor karpervissen worden afgelast in 2020. Dit om iedereen toe te laten zijn sport te kunnen beoefenen.
  De wedstrijden zullen terug plaatsvinden in 2021.

 2. De deuren van de club/kantine blijven gesloten voor iedereen.
  Gebruik van het sanitair is bij deze dan ook niet mogelijk.

 3. Er zal op regelmatige wijze strenge controle worden gedaan op het respecteren en naleven van deze uitzonderlijke richtlijnen. 
  Bij inbreuk kan de lidkaart voor onbepaalde tijd worden ingetrokken zonder enige ompensatie.
 1. Deze maatregelen kunnen en zullen op geregelde tijdstippen geëvalueerd worden en indien nodig aangepast.

 

Hoboken, 03 mei 2020

                                                                                                                                           

Jacqueline Marinus                                                                         Erwin Wouters

Secretaris                                                                                         Voorzitter

 

De Hobokense Sportvisser hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.Uw hengelclub houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet-en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR). 

Met de aanschaf van een lidkaart verklaart u zich akkoord met de  privacyverklaring van uw club.

Deze  privacyverklaring kan je steeds raadplegen via onderstaande contactgegevens:Secretariaat “De Hobokense Sportvisser vzw.”, Hoofdfrontweg 1, Hoboken 2660.

Website:  www.hobokense-sportvisser.be

   
© ON4AWT