Verslag ledenvergadering 2014 (werkingsjaar 2013)

 

Ledenvergadering 2014 werkingsjaar 2013 Zondag 23 februari 2014 om 10:00 uur.

Aanwezig :  Staf Dupont, Jean van de Kerkhove,  Karel Wittoeck,  Marcel Van Der Meynsbrugge,  Remy van der Plancken, Hugo Mertens,   Victor Rutten,  Dominique Siebens,  Wim Molemans. François Daems, Dave Wenselaers, Stan De Groeve

 

Niet aanwezig :  Wim Mantels, Marc Delhasse,  Armand D’Hooge,  Karl Van Schoor, François Marinus,

 

Aanwezig vissende leden: (zie aanwezigheidslijst in bijlage)

 

 1. Welkomstwoord van de voorzitter: Enkele praktische mededelingen

 2. Leden
  - Het aantal op dit ogenblik: leden vzw = 225  
                                    vissende leden = 106
  - De voorzitter geeft een woordje uitleg bij de voorstelling van het organigram 2014.

 3. Info door de secretaris :
  - De secretaris leest het verslag van de jaarvergadering van 2012 voor. Er zijn geen aanmerkingen.
  - Een verkorte versie van de agenda 2014 wordt nogmaals geprojecteerd.
  - Er zullen nieuwe kaartjes worden gemaakt met de telefoonnummers van de bestuursleden.

 4. Info door de penningmeester :
  - De penningmeester geeft toelichting over de balans en het werkingsresultaat van 2013.
  - Zij geeft ook toelichting over het budget voor 2014.

 5. Info over :
  - vergunningen en het visreglement :
       - De visvergunning voor de mindervaliden is vanaf 2014 gratis.
       - Vanaf dit jaar krijgen de kinderen en/of kleinkinderen tot en met 15 jaar een gratis lidkaart.
         Bij het meebrengen van de identiteitskaart kan de foto mee op de kaart.
         De begeleider is steeds verantwoordelijk en de jongere kan/mag enkel onder begeleiding vissen.
       - Het roofvisreglement wordt aangepast. Voortaan is het toegelaten om het ganse jaar te vissen op roofvis.
         Van 1 januari tot 31 mei uitsluitend met kunstaas.

 6. Wedstrijden :
  Swa Dop is de verantwoordelijke voor het wedstrijdvissen in 2014
       - Er zijn vijf wedstrijden dit jaar. Uitsluitend bij de Swa inschrijven !
       - Voor meer info kan je steeds bij Swa terecht via telefoon of in de kantine.
       - Alle info is eveneens terug te vinden op de website van de club.

 7. Jeugdvissen :
       - Het jeugdvissen op 25 augustus 2013 was alweer en succes.
         Op zondag 24 augustus 2014 gaat deze activiteit voor de derde maal door.
         Ditmaal in samenwerking met het district. ( Hoboken Zomert ).

 8. Werken aan de put :
       - Dit hangt af van de vorderingen rond het hakbeheerplan.
       - Er zullen zeker bomen uit het water worden verwijderd. Alle hulp is welkom.
         Meld je even bij Hugo of de Swa zodat je in de toekomst kan worden verwittigd.

 9. Weidelijkheid bij het roofvissen.
       - Het nut en de noodzaak om in het bezit te zijn en gebruik te maken van een knijptang, 
        onthaakmat en arterietang bij het roofvissen wordt nogmaals benadrukt.

 10. Hakbeheerplan Fort 8 versus bepoting :
       - In de toekomst mag er enkel na overleg met natuur en bos nog worden bepoot.
         Voor de kleine put is er geen probleem. Voor de grote put is bepoting met exoten niet meer toegelaten.
         Er moet een afsluiting komen tussen 2f en 2g. (kleine en grote put)
       - De gesloten tijd voor de natuur vangt aan op 15 maart en duurt tot 30 juni en moet worden gerespecteerd.

 11. De website :  www.hobokense-sportvisser.be

 12. Einde vergadering

 

 De secretaris,                                                                                                  De voorzitter

 

Karel Wittoeck                                                                                              Staf Dupont

 

 

 

   
© - - ON4AWT - -